Zváranie optických vlákien

Neustále zvyšovanie nárokov na rýchlosť a objem prenosu dát mení zaužívaný spôsob budovania sieťovej infraštruktúry. Základné metalické prvky štruktúrovanej kabeláže sa čoraz vo väčšej miere nahrádzajú za technologicky vyspelejšiu technológiu optických prvkov.

Štandardne zaužívanú metaliku dopĺňa optika. Aktívna optická sieť sa stáva významnou technológiou zabezpečujúcou rýchle širokopásmové pripojenie sieťových prvkov. Technológia optických vlákien umožňuje zefektívniť prenosovú kapacitu siete pri maximálnom využití šírky pásma pre prístup k prenosu dát bez ohľadu na vzdialenosť jednotlivých prvkov sieťovej infraštruktúry.

Pri poskytovaní našich služieb v oblasti informačnej infraštruktúry sme sa rozhodli urobiť krok vpred. Metalickú kabeláž dopĺňame o optickú, čím optimalizujeme prenosovú rýchlosť, latenciu a spoľahlivosť prenosu dát v rámci technologických riešení, ako aj celej sieťovej infraštruktúry našich klientov.

Za týmto účelom sme obstarali technologicky vyspelé zariadenie Xtendlan  umožňujúce zváranie optických vlákien  ktoré je založené na princípe 3D optického zvaru jadro na jadro zabezpečujúci spoľahlivý spoj s vysokou pevnosťou a spoľahlivosťou.