Elektroinštalácie

Vykonávame  elektroinštalácie aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zabezpečujeme komplexnú dodávku elektroinštalácií v rámci investičnej výstavby, rekonštrukcie alebo modernizácie objektov, prevádzok a zariadení v rôznych odvetviach priemyslu, energetiky a stavebníctva. Na všetky činnosti máme všetky potrebné oprávnenia a dlhoročné skúsenosti. V oblasti elektroinštalácií ponúkame aj havarijný servis a komplexnú správu elektro systémov v objektoch.