Referencie elektroinštalácie

Schnellecke Slovakia s.r.o. Bratislava

 • Elektroinštalácia vo výrobe 230/400 VAC rozvody
 • Pripájanie výrobných strojov
 • Prípojka pre výrobný objekt
 • Servis zariadení
 • Elektroinštalácia pre výstupnú kontrolu
 • Výroba, montáž rozvádzačov vo výrobe
 • Osvetlenie pre výstupnú kontrolu
 • Inštalácia silových rozvodov do 400VAC

HAVI Logistics s.r.o. Modranka

 • Elektroinštalačné práce v skladovacích priestoroch
 • Elektroinštalácie pre osvetlenie
 • Rekonštrukcia rozvádzačov

Panorama City Bratislava

 • Rekonštrukcia elektroinštalácie v byte
 • Montáž elektrického podlahového kúrenia s riadením teploty
 • Inštalácia LED osvetlenia

Obec Ľudovítová

 • Rekonštrukcia rozvádzača pre verejné osvetlenie

Obec Čakany

 • Rekonštrukcia rozvádzača pre verejné osvetlenie

Obec Nitrica

 • Rekonštrukcia rozvádzača pre verejné osvetlenie
 • Oprava vedenia verejného osvetlenia

Obec Hrušovany

 • Oprava rozvádzačov pre verejné osvetlenie s riadením

Obec Šajdíkove Humence

 • Rekonštrukcia rozvádzačov pre verejné osvetlenie

HS Centrum Piešťany

 • Oprava elektroinštalácie pre centrálne osvetlenie tenisových kurtov

MERCEDES BENZ Slovakia s.r.o. Bratislava

 • Montáž elektroinštalácie pre servis Mercedes
 • Montáž elektroinštalácie pre AD BLUE
 • Výmena elektrických rozvodov pre osvetlenie objektu MERCEDES

Komplexná elektroinštalácia bytového domu

AIR Kompresory s.r.o.

 • Elektroinštalácie vo Volkswagen Bratislava, elektrické prípojky k zariadeniam
 • Výroba a inštalácia rozvádzačov, revízne správy

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany

 • Oprava elektrických zariadení hať Drahovce

FUEL s.r.o. čerpacia stanica Piešťany

 • Oprava elektroinštalácie na ČS GULF v Piešťanoch
 • Oprava rozvádzača pre autoumývarku

Hotel LOWE Piešťany

 • Oprava elektroinštalačných rozvodov pre kuchyňu, wellness a spoločné priestory hotela v Piešťanoch.

TANKER s.r.o PHM Piešťany

 • Oprava elektroinštalácie osvetlenia čerpacej stanice v Piešťanoch

Bytový podnik Piešťany s.r.o.

 • Rekonštrukcia elektroinštalácii v spoločných priestorov pre bytové domy v Piešťanoch
 • Rekonštrukcia rozvádzačov
 • Rekonštrukcia káblových elektro rozvodov pre osvetlenie

OXYWISE s.r.o. Piešťany

 • Montáž elektroinštalácie vo výrobe
 • Výroba a montáž rozvádzačov pre výrobu

Mesto Piešťany

 • Rekonštrukcie elektrických rozvodov , zariadení v mestských objektoch

Polieco Slovakia s.r.o. Gbely

 • Oprava elektroinštalácie pre verejné osvetlenie parkoviska

Bytový komplex MLYNY Piešťany

 • Elektroinštalácia v plnom rozsahu 30 bytov
 • Osvetlenie areálu
 • Audio dorozumievace zariadenie LEGRAND, magnetické zámky

Bytový podnik, Vlastníci bytov Javorova Piešťany

 • Rekonštrukcia elektroinštalácie spoločných priestorov, rozvádzače, osvetlenie

Mestská polícia Piešťany

 • Rekonštrukcia elektroinštalácie, rozvádzačov Msp Piešťany

BITGROUP s.r.o. Veľké Orvište

 • Elektroinštalácia, osvetlenie výroby kváskových produktov, pekáreň

Pekáreň PETIT Drahovce

 • Elektroinštalácia, osvetlenie pre výrobu zákuskov