LED osvetlenie

Spoločnosť Elemont  sa venuje návrhom a realizácii LED osvetlenia v akomkoľvek rozsahu. Zameriavame sa predovšetkým na hospodárnu prevádzku a rýchlu návratnosť projektov LED osvetlenia. Na všetky projekty ponúkame záručne podmienky od dvoch až do piatich rokov. Pre tieto činnosti vlastníme všetky potrebné certifikáty a technické vybavenie.

  • Vypracovanie technických návrhov novej osvetľovacej sústavy podľa platných STN noriem a legislatívy.
  • Svetlo technické výpočty a príprava technických podkladov pre zákazníka.
  • Výpočet úspor, návratnosti a energetickej efektívnosti novej sústavy.
  • Zabezpečenie komplexnej realizácie projektu na kľúč podľa potrieb investora.
  • Návrh modelu financovania projektu.
  • Záručný a pozáručný servis osvetlenia.